CrossSPOED

Schijnzwangerschap

Geplaatst op 15/11/19 in Nieuws

Niet gesteriliseerde honden en, in mindere mate, katten kunnen zich soms gedragen alsof ze een nest puppy’s of kittens hebben. Schijnzwangerschap heet het fenomeen. Je dier weet het even niet meer, gedraagt zich vreemd en durft soms agressief uit de hoek komen.

Tussen zes en negen maanden is een hond klaar om een nest te bouwen. De hormonen van je dier slaan op hol. Bij sommige honden gaat het zo ver dat ze denk en dat ze zwanger zijn . Het fenomeen doet zich voor op ongeveer acht weken na de loopsheid, het moment dat de hond denkt een nestje te moeten krijgen. ‘Ze gaat zich gedragen als een echte hondenmoeder’, zegt dierendokter Rob Lückerath. ‘Oorzaak van dat gedrag is het hormoon prolactine dat in de hersenen wordt gevormd. Het gedrag van je hond verandert opvallend. Ze wordt onrustig of net minder actief en ze vertoont nestgedrag. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer ze al haar speeltjes naar haar mand sleept of zelfs je pantoffels . Maar ze kan ook agressief zijn, grommen wa nneer de kinderen te dicht bij haar nest komen precies omdat ze denkt haar pups te moeten beschermen.’

Een schijnzwangerschap is niet geheel zonder gevaar. Er zijn ook fysieke kenmerken. Bijvoorbeeld wordt het dier dikker en zwellen de melkklieren op. ‘Ho nden en katten die vaak met dit probleem kampen, hebben een verhoogd risico op kanker’, zegt de dierendokter. ‘Ben je met andere woorden niet van plan om een nest puppy’s in huis te hebben, is een sterilisatie de beste oplossing. Je dier zal er wel bij var en.’

Goed te behandelen
Schijnzwangerschap is relatief gemakkelijk te behandelen. Wanneer slechts beperkte gedragsverandering merkbaar is, volstaat het om je hond voldoende afleiding te geven zodat ze zich niet gaat nestelen. Is het toch erger dan bestaat er aangepaste medicatie.

Overigens kunnen ook andere dieren een schijnzwangerschap krijgen. Behalve bij honden is het ook bij konijnen een geregeld voorkomend fenomeen. ‘Wanneer het konijn gaat bijten en grommen naar wie in haar buurt komt en haren uit de borst plukt, kan je er haast zeker van zijn dat het konijn aan uitbreiding denkt’, zegt Rob Lückerath. ‘Bij konijnen duurt zo’n schijnzwangerschap doorgaans niet lang, het dier even met rust laten tot de hormonenhuishouding weer op orde is volstaat meestal .’

Delen: